Gas­teiz, Jaia bai, borro­ka ere bai!- Gas­teiz Antifaxista

Gure hiri­ko fes­tak hur­bil­tzen doaz, eta Gas­teiz anti­fa­xis­ta­tik hain­bat kolek­ti­bok anto­la­tu­ta­ko eki­me­ne­tan par­te har­tze­ra ani­matzen dizue­gu. Hemen dau­ka­zue fes­te­tan zehar egin­go diren zen­bait eki­men eta kon­tzer­tuen zerrenda:

Gas­teiz­ko gaz­tetxea:

Gas­teiz­ko txosnak:

ESAIT:

Hala­ber, gogo­ratzen dizue­gu jaie­tan zehar mate­rial anti­fa­xis­ta esku­ra­tu ahal izan­go ditu­zue­la txos­ne­tan (abuz­tuak 7) eta gaz­tetxean (abuz­tuak 5 eta 6) koka­tu­ta egon­go den sal­men­ta postuan. Ber­tan pega­ti­nak, kami­se­tak, tapau­kak, iku­rrak etab. sal­gai izan­go dituzue.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *