Kale­ji­ra en Gas­teiz por el boi­kot a Israel

Israel­go arma­da­ren azken odol-fes­ta­ren aurrean gure amo­rrua adie­raz­te­ko, 62 urte­ko oku­pa­zioa amai dadin alda­rri­katze­ko, Gaza­ko setioa ber­tan behe­ra gera dadin exijitze­ko… herri oso baten giza esku­bi­deak zapal­tzen dituz­ten bitar­tean ISRAE­Len aur­ka­ko BOIKOT, DESINBERTSIOAK, ETA ZIGORRAK aldarrikatzeko.
KALEJIRA-BURRUNBA
EKAINAREN 16an, AZTEAZKENEAN 19:30ean
ZARAMA SAMBA per­ku­sio tal­deak lagunduta
Bas­ko­naia­ren den­da­tik abia­tu­ta (Gene­ral Loma pla­za), Ima­gi­na­riu­me­tik pasa­ta (Dato kalea), Cor­te Ingleseraino

Para expre­sar nues­tra rabia ante el últi­mo baño de san­gre del ejér­ci­to israe­li, para rei­vin­di­car que fina­li­ce una ocu­pa­ción de más de 62 años, para exi­gir el final del ase­dio medie­val a Gaza… y para rei­vin­di­car el BOICOT, DESINVERSIONES Y SANCIONES CONTRA ISRAEL
KALEJIRA-BULLICIOSA
MIERCOLES 16 JUNIO, 19:30
con la per­cu­sion de ZARAMA SAMBA
Par­tien­do de la tien­da del Bas­ko­nia (pla­za Gene­ral Loma), pasan­do por Ima­gi­na­rium (calle Dato), fina­li­zan­do en el Cor­te Ingles

ARRAZISMOA, APARTHEIDA ETA SIONISMOAREN AURKA
INTIFADA GLOBALA!!!!!!
ISRAELI BOIKOTA!!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *