Tolo­san egin da Inde­pen­den­tis­tak Sarea­ren lehen aurkezpena

Inde­pen­den­tis­tak es una red por la inde­pen­den­cia de Eus­kal Herria que se pre­sen­tó ante la socie­dad por pri­me­ra vez el 27 de febre­ro de 2010.

[email protected]​independentistak.​net

Tolosako-aurkezpena-1-1024x685

Tolo­san ospa­tu dugu Inde­pen­den­tis­ta sareak ekai­nean zehar anto­latze­ko asmoa duen aur­kez­pen-ezta­bai­de­tan lehe­na. Ber­tan 75 bat herri­ta­rrek har­tu dute par­te. Sarea­ren sorre­ra kon­tatzea­re­kin bate­ra, lehen aldiz sarea­ren iru­dia, disei­nu oro­ko­rra aur­kez­tu dugu. Inter­ne­ten hasi­ta­ko ezta­bai­da­ri jarrai­pe­na eman zaio, Tolo­sa­ra eto­rri ziren herri­ta­rre­kin. Ber­ta­ra­tu diren lagu­nek, lehen aldiz sarean izen ema­te­ko auke­ra izan dute, horre­ta­ra­ko bana­tu zaiz­kien esko­rrien bitar­tez. Gaur­tik aurre­ra, web gune hone­tan ber­tan ere jarri­ko dugun for­mu­la­rioa betez sare­ki­de egoi­te­ko auke­ra zaba­lik izan­go duzue inde­pen­den­tis­ta guztiek.

Hurren­go zita Ger­ni­kan jarri dugu ekai­na­ren 15ean arratsal­de­ko 19:30etan Elai-Alai are­toan. Web­gu­nea­ren bitar­tez joan­go gara bil­ku­ra hauen berri ematen.

http://​inde​pen​den​tis​tak​.net/


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *