Ezke­rral­de­ko gaz­tetxe eta gaz­te asan­bla­dak

Ezke­rral­de­ko gaz­tetxe eta gaz­te asan­bla­dek anto­la­tu­ta, hurren­go maiatza­ren 15ean, zapa­tua, eskual­de­ko gaz­tetxe egu­na ospa­tu­ko da Ezke­rral­dean. San­tur­tzi­tik irten eta Bara­kal­don amai­tu­ko den martxa batek eskual­de­ko herriak zehar­ka­tu­ko ditu, haue­ta­ko bakoitzean zen­bait eki­me­nen bidez gaz­te­ria­ri sis­te­ma ziri­katze­ko deia egi­nez.

Santurtzin hasi eta Barakaldon amaituko da martxa

Bara­kal­do­ko Gaz­te Asan­bla­da, La Kelo gaz­tetxea, Por­tu­ga­le­te­ko Gaz­te Asan­bla­da eta Ses­tao­ko Gaz­te Asan­bla­dak anto­la­tu­ta, hurren­go maiatza­ren 15ean, zapa­tua, eskual­de­ko gaz­tetxe egu­na ospa­tu­ko da Ezke­rral­dean. San­tur­tzi­tik irten eta Bara­kal­don amai­tu­ko den martxa batek eskual­de­ko herriak zehar­ka­tu­ko ditu, haue­ta­ko bakoitzean zen­bait eki­me­nen bidez gaz­te­ria­ri sis­te­ma ziri­katze­ko deia egi­nez. Eki­men hau hurren­go astean Altsa­sun ospa­tu­ko den Eus­kal Herri­ko gaz­tetxe egu­na­ren aurre­ka­ria izan­go da.

Hona­koa da egi­ta­raua:

SANTURTZI La Kelo gaz­tetxea (Las Viñas 63)
– 11:30 hamai­ke­ta­koa eta ondo­ren martxa­ren hasie­ra.

PORTUGALETE Kos­koe­nea gaz­tetxea (Kos­ko­ja­les, 11)
– 13:30: Poteo musi­ka­tua eta ondo­ren boka­tak esku­ra­gai gaz­tetxean.

SESTAO Hiru kon­tze­juen pla­zan (Txa­ba­rri)
– 18:00: Herri jola­sak eta aska­ria.

BARAKALDO Ole­ta gaz­tetxea (Ole­ta, 28)
– 21:00: Kon­tzer­tua SAGARDOLE tal­dea­re­kin eta Ber­tso afa­ria.

Baz­ka­ri eta afa­riak pre­zio herri­koie­tan izan­go dira. Ber­tso afa­ri­ra­ko ize­na eman behar­ko da herri bakoitzean zehaz­tu­ko duten tokian.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *