23 d’abril: Per la Ple­na Inde­pen­dèn­cia: llen­gua, cul­tu­ra, tre­ball. Paï­sos Catalans!

Con­vo­ca­tò­ria del 23 d’abril de 2010 a Bar­ce­lo­na de lEsque­rra Inde­pen­den­tis­ta del Bar­ce­lo­nès.

Enguany con­vo­quem als actes de la dia­da del 23 d’abril amb el lema: Per la Ple­na Inde­pen­dèn­cia: llen­gua, cul­tu­ra, tre­ball. Paï­sos Catalans!

  • 14h. Dinar Popu­lar, al cam­pus del Raval de la Uni­ver­si­tat de Barcelona.
  • 18h. Mani­fes­ta­ció i mos­tra de cul­tu­ra popu­lar. A la Ram­bla de San­ta Mònica.
  • 20h. Acte polí­tic final.

www​.enda​vant​.org

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *