Pro­pa­gan­da fas­cis­ta en Gas­teiz- Sare Anti­fa­xis­ta

Tra­duc­cion de La Hai­ne-Eus­kal Herria

Jove­nes anti­fas­cis­tas de Gas­teiz, que­re­mos denun­ciar que han apa­re­ci­do en la ciu­dad, pega­ti­nas fas­cis­tas.

Esta vez, son fir­ma­das por Demo­cra­cia Nacio­nal.

Ani­ma­mos a lim­piar la ciu­dad y a la juven­tud anti­fas­cis­ta a estar en pie.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Gas­teiz Anti­fa­xis­ta * E.H

Gas­teiz­ko gaz­te­ria Anti­fa­xis­tak gure hirian azken bola­dan iku­si­ta­ko pega­ti­na faxis­tak sala­tu nahi ditu­gu.

Orain­goan pega­ti­nak DN-ek sina­tu­ta­koak dira.

Honen aurrean gaz­te­ria anti­fa­xis­ta zutik !

Gar­bi­tu deza­gun gure hiria !

¡¡ Faxis­moa­ren aurrean Gas­teiz Anti­fa­xis­ta !!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *