Zigor Goi­koetxea atxi­lo­tu­ta era­man dute hain­bat poli­ziek (UK Berri​.net)

Politika
Zigor Goi­koetxea gaz­te getxoz­ta­rra atxi­lo­tu­ta era­man dute bart burua esta­li­ta zera­ma­ten ustez­ko poli­ziek. Gara.net-ek Goi­koetxea­ren lagu­nen leku­ko­ta­su­nean oina­rri­tu­ta zabal­du due­nez, Zigor Algor­ta­ko taber­na batean har­tu dute atxi­lo, gauer­dia baino lehen, aur­pe­gian txa­noa zera­ma­ten hain­bat lagu­nek. Poli­ziak hiru auto­tan ber­ta­ra­tu eta loka­le­ra sar­tu dira «isti­luak sor­tzen, borrak eskuan eta garra­si­ka: “Tira, Zigor, gure­kin eto­rri…!” Esku­bur­di­nak jarri­ta era­man dute». UKBERRI.NETek aurre­tik jaki­na­ra­zi due­nez, Espai­nia­ko Poli­zia Nazio­na­lak hain­bat mugi­men­du egin du bart Algor­tan. Gai­ne­ra, Zigor Goi­koetxea­ren aur­ka komu­ni­ka­bi­de espai­no­lek dara­ma­ten jazar­pen kan­pai­na media­ti­koak goranz­ko bidea har­tu du Jon Rosa­le­sen argaz­kien artean age­ri dene­tik. Ildo berean, orain dela gutxi Mari­sa Arrue mehatxa­tu zue­la argu­dia­tu­ta jarri­ta­ko zigo­rra­ren gehien­goa berretsi iza­nak berri­ro puri-purian jarri du Goi­koetxea­ren aur­ka­ko kan­pai­na. Aipa­tu jazar­pe­na Falan­ge y Tra­di­cio­nek bere gura­soen etxea­ri sua eman zio­nean baino ez zen apal­du. Azke­nik, ezker aber­tza­leak «Zutik Eus­kal Herria» agi­ria ira­ga­rri zue­ne­tik, Espai­niak atxi­lo­tu­ta­ko zor­tzi­ga­rren mili­tan­te inde­pen­den­tis­ta da Goikoetxea.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *