Ibai Beo­bi­de eus­kal herri­ta­rrak tor­tu­rak sala­tu ditu Guar­dia Zibi­la­ren eskuetan

tortura.gif - 66.7 K

Intxau­rron­do­tik Madri­le­ra­ko bidaian hasi ziren mehatxuak, kol­peak eta tra­tu txarrak.

Madri­len gogor tor­tu­ra­tu dute:

- Buruan pol­t­sa jarri dio­te hain­bat aldiz arna­sa­rik gabe uzteraino.
– Goma-espu­ma­re­kin bil­du dute eta kol­peak eman dizkiote.
– Ari­ke­ta fisi­ko uga­ri egin dizkiote.
– Mehatxu egin dio­te senideekin.

Bost egu­nez jasan duen tra­tua oso gogo­rra izan dela sala­tu du. Medi­ku foren­tsea­ri sala­tu zion tor­tu­ra­tua iza­ten ari zela eta epai­lea­ren aurrean ere sala­tu ditu jasan­da­ko torturak.

Ibai ez zuten kon­trol batean atxi­lo­tu. Esan­da­ko lekuan atxi­lo­tu zuten bai­na bizi­kle­tan zihoa­la kol­pe­tik Guar­dia Zibil asko eto­rri zitzaiz­kion gai­ne­ra eta bapa­tean atxi­lo­tu zuten.

Konor­tea gal­du eta tor­tu­rak eki­di­te­ko hel­bu­rua­re­kin bere burua zau­ritzen saia­tu zen hasie­ra batean, eta horren ondo­rioz era­man zuten ospitalera.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *