Des-Kon­tro­le­ko kideek jaso­ta­ko jipoia sala­tu dute AAMk, Boltxek eta San Bizen­te­ko Jai Batzordeak

Des-Kon­­trol musi­ka tal­de­ko kideek osti­ral gauean Bara­kal­don jaso zuten jipoia gaitzetsi eta sala­tu dute amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­duak, Boltxe Kolek­ti­boak eta San Bizen­te­ko Jai Batzor­deak, bes­te­ren artean. GARA | BILBO Bara­kal­do­ko San Bizen­te­ko Jai Batzor­deak gogor sala­tu du joan den osti­ra­lean ger­ta­tu­ta­koa. «Ilun­tze­ko hama­rrak ingu­ruan, jaie­kin eta batzor­dea­re­kin zeri­ku­si­rik ez duen jen­de tal­de bat jaiak ospatzen ari […]

Huel­ga de ham­bre de [email protected] polí[email protected] [email protected] Komu­ni­ka­do EPPK.

Comu­ni­ca­do: «El colec­ti­vo de [email protected] polí[email protected] [email protected] en Huel­ga de Ham­bre». El día 15 dimos por fina­li­za­do el txa­peo comen­za­do el día 11. Hemos deci­di­do ini­ciar una denun­cia del 18 al 22 con estas rei­vin­di­ca­cio­nes con­cre­tas: – El 18, secues­tra­ron al com­ba­tien­te vas­co Jon Anza y hemos denun­cia­do este hecho con fuer­za. – Que­re­mos saber que han […]