20 – N: Lepoan har­tu ta segi aurre­ra! Boltxe Kolektiboa

San­ti, Josu… garaitze­ko jaioak, ira­ba­zi­ko dugu!

San­ti Brouard erail zute­ne­tik 25. urteu­rre­nean eta Josu Mugu­ru­za hil zute­ne­tik 20 urte pasa dire­nean Ezker Aber­tza­leak ome­nal­dia egin nahi die berri­ro ere. Aur­ten­goa egoe­ra ezber­di­nean kokatzen da: Altsa­sun egi­ni­ko pro­po­sa­me­nak ilu­sio berriak piz­tu ditu gure herrian.

San­ti eta Josuk asko­tan defen­da­tu zuten beza­la gakoa ez dago erre­sis­ten­tzian, bai­zik eta garai­pe­nean. Hori dela eta lelo horre­kin egin­go zaie ome­nal­dia: «San­ti, Josu… garaitze­ko jaioak, ira­ba­zi­ko dugu!». Eki­tal­diak, beti beza­la, goi­ze­tik hasi­ko dira. Lehe­nen­go San­ti Brouar­den mono­li­toa­ren aurrean, 11tan, lore-eskain­tza egin­go dua. Ondo­ren, 12tan, Erre­kal­den Josu Mugu­ru­za­ri ere lore-eskain­tza egin­go zaio pla­zan eta ber­tan izan­go dira adie­raz­pe­nak. Arratsal­dean eki­tal­dia izan­go da Bil­bo­ko Espe­ran­tza Fron­to­ian. San­ti, Josu… ira­ba­zi­ko dugu!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *